English version below the Danish

Kan du lide at arbejde på lager og har du mulighed for at arbejde aftenhold eller nathold, så har vi et arbejde til dig.

Vi tilbyder

 • En social arbejdsplads med gode kollegaer
 • Grundig oplæring
 • Mulighed for aften- eller nattevagter

Virksomheden

Virksomheden leverer varer til supermarkeder i hele landet.

Jobbet

Dit job vil bestå af at plukke og pakke varer fra hylder og over på paller, du kører pallerne rundt med elektrisk palleløfter. Virksomheden bruger pick by voice, så du vil få alle ordre ind via headset.

Du behøves ikke at have erfaring fra tidligere, da du vil få en grundig oplæring. Arbejdet foregår i virksomhedens køle- og frostafdeling med grader fra minus 18 grader og op til 8+ grader.

Virksomheden stiller har arbejdstøj til rådighed til arbejdet i frostafdelingen, samt handsker mv.

Mulighed for fastansættelse for den rette kandidat.

Din profil

 • Du er grundig i dit arbejde
 • Du har lyst til et aktivt arbejde
 • Du kan lide at arbejde om aftenen eller om natten
 • Du kan arbejde selvstændigt
 • Du kan tælle fra 1 – 100 på dansk (vigtigt da pick by voice system er på dansk)

Arbejdstid

Aftenhold mandag til fredag kl. 15.00 – 23.00 (søndagsvagter er også en mulighed)

Nathold er søndag til torsdag kl. 20.00 – 04.00 (fredagsvagter er også en mulighed)

Sådan ansøger du

Tryk på “ansøg nu”-knappen, opret din profil, husk at uploade CV.

Er du allerede en del af vores database eller har du yderligere spørgsmål kan du kontakte os på 7027 7665 mandag til fredag fra kl. 09.00-15.00.

 

English version

Do you like working in warehouses and can you work evening shifts or night shifts, then we have job for you.

We offer

 • A social workplace with good colleagues
 • Thorough training
 • Possibility of evening or night shifts

The company

The company supplies goods to supermarkets throughout the country.

The job

Your job will consist of picking and packing items from shelves and onto pallets, you drive the pallets around with electric pallet lifter. The company uses pick by voice, so you will get all orders in via headset.

You do not need to have previous experience as you will receive a thorough training. The work takes place in the company’s cooler and freezer department with degrees from minus 18 degrees and up to 8+ degrees.

The company provides work clothes for the work in the freezer department, as well as gloves, etc.

Possibility of permanent employment for the right candidate.

Your profile

 • You are thorough in your work
 • You want an active job
 • You like working in the evening or at night
 • You can work independently
 • You can count from 1 – 100 in Danish or are willing to learn (important as the pick by voice system is in Danish)

Working hours

Evening shifts Monday to Friday at 15.00 – 23.00 (Sunday shifts are also an option)

Night shifts Sunday to Thursday at 20.00 – 04.00 (Friday shifts are also an option)

Are you interested?

If you’re interested in applying for the position, we recommend that you send your application immediately. Click on the “ansøg nu”-button and upload your CV today.

If you already have a profile or have any questions regarding the position, please call us on +4570277665 .

We’re looking forward to hearing from you.