Har du et spørgsmål, som du ikke kan finde svar på her, så ring til en af vores afdelinger.

Søge job og vikariat

Hvordan søger jeg et arbejde hos TeamVikaren.dk?


Du søger job hos TeamVikaren.dk enten ved at oprette et CV her på hjemmesiden, ved at sende en skriftlig ansøgning, samt CV til TeamVikaren.dks nærmeste afdeling – eller ved at søge en opslået ledig stilling. Du er naturligvis også altid velkommen til at give os et kald på telefonen.

Jeg har sendt TeamVikaren.dk en ansøgning, men har intet hørt fra jer?


Hvis du har sendt din ansøgning pr. mail og ikke har fået en kvittering, så prøv at sende e-mailen igen, eller ring til os. Sender du din ansøgning pr. brev, kan der gå op til en uge, før du får svar.
Alle ansøgninger besvares løbende. Hvis ikke du har hørt fra os inden for en uge, kan der være sket en fejl, og du bedes derfor kontakte os.

Hvad er ansøgningsfristen på ledige stillinger, der er opslået på TeamVikaren.dks hjemmeside?


På de fleste stillingsopslag anfører vi en ansøgningsfrist. Hvor der ingen ansøgningsfrist er påført, kan du regne med, at den pågældende stilling ikke er besat – vi kan dog godt være langt fremme i ansættelsesprocessen. Vi tager aldrig en stilling af hjemmesiden, før kandidaten og kunden har underskrevet kontrakten. Se ledige stillinger her.

Er der skiftende lønninger som vikar?

Lønnen afhænger af, hvilke virksomheder du arbejder for. TeamVikaren.dk følger de lønninger, der er gældende hos vores kunder. Timelønnen kan derfor variere fra vikariat til vikariat.

Hvor lang tid varer et vikariat?

Vikariaterne kan vare fra én dag til flere måneder – til over et år. Nogle vikariater er sæsonafhængige, mens andre er i forbindelse med sygdom, ferie, barsel eller andet. Typen af virksomhed, du kommer ud i, har også betydning for vikariatets længde.

Hvordan bliver jeg optaget i TeamVikaren.dks emnebank?


På vores hjemmeside du vælge at gøre brug af funktionerne ”ledige jobs” eller ”opret CV”. Du kan også tilsende os dit CV med posten eller som et vedhæftet Word-dokument i en e-mail. Dit CV skal være på dansk, da det ellers desværre ikke kan lægges automatisk ind i vores database. Efterfølgende vil du modtage en bekræftelse på optagelsen i vores emnebank. Du er også velkommen til at ringe til vores kontor og få en snak med en af vores konsulenter. De kan fortælle dig mere om dine muligheder hos TeamVIkaren.dk, inden du lader dig registrere.

Koster det penge at være tilmeldt emnebanken?


Det er ganske gratis at være registreret i TeamVikaren.dks emnebank.

Løn, feriepenge, S/H og G-dage

Hvornår får jeg løn?

TeamVikaren.dk udbetaler løn i både ulige og lige uger så de vikarer, der er ansat i Byg & Anlæg, får løn i lige uger og altid om fredagen. På samme tid har de vikarer, som er ansat i øvrige vikariater lønudbetaling i ulige uger, samt om fredagen. Det er vigtigt, at du sender din timeseddel til dit lokale kontor, så de har den senest Kl. 12.00 mandagen afhængigt af dit vikariat. Vi kan ikke garantere rettidig lønudbetaling for timesedler som modtages senere end mandag.

Jeg har ikke fået løn – hvorfor?


Inden du ringer til os, bedes du undersøge, om du har afleveret din timeseddel rettidigt, og om du har udfyldt og sendt dit skema med bank- og skatteoplysninger. TeamVikaren.dk udbetaler altid din løn til den oplyste konto i din bank eller dit pengeinstitut. Skulle der være fejl eller mangler, bedes du ringe til vores fællesadministration på 70 27 76 60 (hverdage fra kl. 9-15).

Henter TeamVikaren.dk selv mit skattekort?


TeamVikaren.dk henter automatisk dit skattekort fra SKAT. Det er derfor vigtigt, at du krydser den rigtige rubrik af på det udleveret skema ”bank- og skatteoplysninger”. Skulle der være fejl eller mangler, bedes du ringe til vores fællesadministration på 70 27 76 60 (hverdage fra kl. 9-15).

Hvornår modtager jeg godtgørelse for G-dage?


Det gør du, når du har afleveret dokumentation fra din A-kasse, der dokumenterer, at du er berettiget til G-dage.

Hvornår modtager jeg fritvalgskontoudbetaling?


Fritvalgskonto udbetales i december.

Hvordan får jeg udbetalt mine feriepenge?


Feriepengene skal ansøges på borger.dk med nemID.

Sygdom og fraværHvad gør jeg, hvis jeg bliver syg?

Hvis du bliver syg, bedes du ringe til TeamVikaren.dk og meddele dette hurtigst muligt – og altid mindst en time, før du skal møde på arbejde. Hvis muligt, ring da mellem kl. 06.00-22.00. Du bedes tillige oplyse, hvornår du forventer at være klar til at arbejde igen.

TeamVikaren.dk sørger for at melde dig syg i virksomheden og for at finde ud af, om der skal sendes en afløser.

Hvad med øvrigt fravær, fx hvis jeg sover over mig eller bliver forsinket?


Ring hurtigst muligt til TeamVikaren.dk. Vi kontakter kunden, som vurderer hvilket nyt mødetidspunkt som passer dem bedst.

Hvem betaler, når jeg er syg?


Hvis du har arbejdet mindst 74 timer for TeamVikaren.dk i de sidste otte uger, betaler vi dit sygedagpenge i henhold til gældende satser. Har du arbejdet mindre end otte uger, og opfylder du retten til sygedagpenge fra kommunen, så udfylder TeamVikaren.dk en DP-formular for dig.