Sammen med ejerne bag TeamVikaren/PersonaleBørsen, Protemp og Moment skaber Axcel et markedsledende vikarbureau med DKK 850 millioner i omsætning og 150 dygtige medarbejdere fordelt på 11 kontorer i Danmark. Den nye platform vil danne basis for yderligere opkøb i Danmark og en ambitiøs nordisk konsolidering

Kapitalfonden Axcel investerer i TeamVikaren/PersonaleBørsen, Protemp og Moment og skaber dermed et ledende dansk selskab i vikarbranchen. De tre bureauer komplementerer hinanden segmentmæssigt og geografisk og vil derfor supplere og styrke hinandens forretninger, ligesom der vil blive investeret yderligere i markedets stærkeste IT-platform. De involverede bureauer ser det som en oplagt styrkelse af både deres egne forretninger og leverancen til kunderne.

”Vi er meget glade for at blive en del af den nye konstellation. Vi supplerer hinanden på nogle oplagte punkter både i forhold til geografi og branchespecialisering, og vi deler et grundlæggende syn på ting som kundeloyalitet og medarbejdertilfredshed”, siger Steen Brøndum, som grundlagde TeamVikaren/PersonaleBørsen i Århus for snart tretten år siden.

Mens TeamVikaren/PersonaleBørsen geografisk især forsyner det jyske erhvervsliv med vikarer, er Moment størst på Sjælland. Begge bureauer er branchemæssigt bredt orienteret. Protemps vikarforretning har hovedsæde i Fredericia og er særligt kendetegnet ved ekspertise inden for håndværkerfagene. Fra Moments side ser medstifter og administrerende direktør, Morten T. Højberg, samlingen af de tre bureauer som et perfekt match, som også rammer ned i nogle af Moments kerneværdier.

”Folk, der kender Moment, ved, at vi altid har haft to ting helt tæt på hjertet, og det er kundeloyalitet og medarbejdertilfredshed. De værdier deler TeamVikaren/PersonaleBørsen og Protemp, så kombineret med de forskelligheder, vi har på andre punkter, kan det faktisk ikke blive bedre”, siger Morten T. Højberg.

Axcel har lagt stor vægt på, at der er tale om tre veldrevne virksomheder med stærkt kundefokus, som sammen vil kunne levere endnu større værdi til kunderne. Hertil har styrken af Moments IT-system været vigtig for investeringen, som Axcel tror vil få afgørende positiv betydning for den nye konstellation i form af øget vikar- og kundetilfredshed.

”IT-platformen spiller en vigtig rolle i vikarbranchen. Et godt system kan løfte serviceniveauet overfor kunder og vikarer og styrke medarbejdertilfredsheden samtidig med, at det bidrager til lønsomheden. Vi har analyseret området grundigt, og vores konklusion er, at Moment står stærkest i branchen i Danmark på IT”, siger Christian Schmidt-Jacobsen, Managing Partner hos Axcel.

Med investeringen ser Axcel på sigt potentiale for at skabe en samlet førende nordisk aktør inden for levering af fleksibel arbejdskraft og i den forbindelse indtræder Jeff Gravenhorst som bestyrelsesformand. Han spår både markedet og selskabet en lys fremtid.

”Markedet for fleksibel arbejdskraft har været stigende i flere år, og meget peger på, at den bevægelse vil fortsætte. Vi ser skabelsen af den nye platform som starten på en konsolidering af den danske vikarbranche og en mulighed for på sigt at skabe en nordisk markedsleder inden for fleksibel arbejdskraft”, siger Jeff Gravenhorst.

Axcel kommer til at sidde på majoriteten af aktierne og får to pladser i selskabets bestyrelse. Den fremtidige direktion udgøres af de to Moment-stiftere, Morten T. Højberg og Thomas Gleerup.

Mere info

Morten T. Højberg
Adm. direktør, Moment
+ 45 21 48 11 05
mth@moment.dk

Christian Schmidt-Jacobsen
Managing Partner, Axcel
+45 33 36 69 99
csj@axcel.dk